ePrijava ispita - Univerzitet u Tuzli

Upute za korištenje sistema - Testno okruženje

Web adresa za prijavu ispita

VAŽNA OBAVIJEST!

Poštovani studenti, molimo Vas za strpljenje i razumijevanje u smislu realizacije Vaših zahtjeva jer se svaki zahtjev mora detaljno obraditi a što iziskuje dosta vremena za realizaciju.

Napominjemo da se prijavljujete direktno na stranici za ePrijavu ispita na lokaciji http://eprijava.untz.ba/ep/ a ne na studentskom webmailu.

NAPOMENA!

Aplikacijom ePrijava ispita nisu obuhvaćeni studenti apsolventi i imatrikulanti Univerziteta u Tuzli.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

- ePrijava Tim Univerziteta u Tuzli

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijava na sistem za online prijavu ispita je na sljedećoj web adresi: ePRIJAVA ISPITA

Nakon što se prijavite na sistem, imate mogućnost da preuzmete Uputu za korištenje sistema u dijelu prijave ispita.

Za prijavu na sistem koristite Vašu email adresu koja je kreirana prilikom Vašeg upisa na fakultet u formi ime.prezime@student.fakultet.untz.ba i inicijalno JMB kao lozinku. Istu će te po prijavi odmah biti obavezni promijeniti.

Studenti dobijaju pristupne podatke pri upisu u prvu godinu studija i to na sljedeći način:

 • Username: ime.prezime@student.fakultet.untz.ba ili ako postoji student sa istim imenom ime.prezime2@student.fakultet.untz.ba, ime.prezime3@student.fakultet.untz.ba itd.
 • Password: vaš JMB (13 brojeva)

pri čemu fakultet zamjenite sa skraćenicom za Vaš fakultet prema sljedećoj definiciji skraćenica:

 • Akademija dramskih umjetnosti: adu
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: erf
 • Ekonomski fakultet: ef
 • Fakultet elektrotehnike: fe
 • Fakultet za tjelesni odgoj i sport: ftos
 • Farmaceutski fakultet: frmf
 • Filozofski fakultet: ff
 • Mašinski fakultet: mf
 • Medicinski fakultet: medf
 • Pravni fakultet: pf
 • Prirodno-matematički fakultet: pmf
 • Rudarsko-geološko-građevinski fakultet: rggf
 • Tehnološki fakultet: tf

NAPOMENA:

Prilikom slanja upita vezano za prijavu problema, potrebno je da dostavite sljedeće podatke:

 • Naziv korisničkog računa (Univerzitetsku e-mail adresu sa kojom pristupate).
 • Opis problema: npr. Nije ispravna šifra ili nije ispravno korisničko ime itd.
 • Broj indeksa, ime i prezime, ime oca ili majke, datum rođenja i naziv fakulteta/akademije.


Prijava problema vezano za prijavu ispita

U slučaju problema vezanih za prijavu na email račun (nepoznavanje korisničkih podataka, zaboravljena lozinka, itd.) potrebno je da se obratite u studentsku službu matičnog fakulteta kako bi ista eventualno putem aplikacije Studentska služba izvršila eventualni reset korisničke šifre ili da kontaktirate Vaše predstavnike na fakultetu ili SPUT.

Za dodatne tehničke probleme, možete kontaktirati administratore sistema na sljedeće e-mail adresu: eprijava@untz.ba

Napomena: Za prijavu na sistem koristite Vašu Univerzitetsku email adresu i inicijalno JMB kao lozinku. Istu će te po prijavi odmah biti obavezni promijeniti.

NAPOMENA:

Prilikom slanja upita vezano za prijavu problema, potrebno je da dostavite sljedeće podatke:

 • Naziv korisničkog računa (Univerzitetsku e-mail adresu sa kojom pristupate).
 • Opis problema: npr. Nije ispravna šifra ili nije ispravno korisničko ime itd.
 • Broj indeksa, ime i prezime, ime oca ili majke, datum rođenja i naziv fakulteta/akademije.


Pristupni podaci za ePrijavu

Prijava na sistem: Za prijavu na sistem potrebno je da unesete Username i Password.

Studenti dobijaju pristupne podatke pri upisu u prvu godinu studija i to na sljedeći način:

 • Username: ime.prezime@student.fakultet.untz.ba ili ako postoji student sa istim imenom ime.prezime2@student.fakultet.untz.ba, ime.prezime3@student.fakultet.untz.ba itd.
 • Password: vaš JMB (13 brojeva)

pri čemu fakultet zamjenite sa skraćenicom za Vaš fakultet prema sljedećoj definiciji skraćenica:

 • Akademija dramskih umjetnosti: adu
 • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet: erf
 • Ekonomski fakultet: ef
 • Fakultet elektrotehnike: fe
 • Fakultet za tjelesni odgoj i sport: ftos
 • Farmaceutski fakultet: frmf
 • Filozofski fakultet: ff
 • Mašinski fakultet: mf
 • Medicinski fakultet: medf
 • Pravni fakultet: pf
 • Prirodno-matematički fakultet: pmf
 • Rudarsko-geološko-građevinski fakultet: rggf
 • Tehnološki fakultet: tf

Prijava problema vezano za prijavu ispita

Za dodatne tehničke probleme, možete kontaktirati administratore sistema na sljedeće e-mail adresu: eprijava@untz.ba

Napomena: Za prijavu na sistem koristite Vašu Univerzitetsku email adresu i inicijalno JMB kao lozinku. Istu će te po prijavi odmah biti obavezni promijeniti.

NAPOMENA:

Prilikom slanja upita vezano za prijavu problema, potrebno je da dostavite sljedeće podatke:

 • Naziv korisničkog računa (Univerzitetsku e-mail adresu sa kojom pristupate).
 • Opis problema: npr. Nije ispravna šifra ili nije ispravno korisničko ime itd.
 • Broj indeksa, ime i prezime, ime oca ili majke, datum rođenja i naziv fakulteta/akademije.